Kontaktné informácie

Kontaktné údaje

Internetový obchod Štýlové šaty

Silvia Kandráčová

Sídlo: Exnárova 6620/4, 080 01 Prešov

IČO: 47 068 205
DIČ: 1085446780
Číslo živnostenského registra: 750-41066

Bankové spojenie Slovensko
Číslo účtu - 1139718011/1111 UniCredit Bank
Iban - SK59 1111 0000 0011 39718011
Swift/Bic - UNCRSKBX

Kontakt
Tel.: +421 915 585 473
E-mail: info@stylovesaty.eu

Telefonické objednávky:
Pondelok - Piatok: 10:00 – 19:00Reality
| Partneri